GMINNE CENTRUM KULTURY

Informacja o dofinansowaniu projektu Organizacja stałej wystawy pt. „Pałac w Kamieńcu Ząbkowickim – historyczny spacer po wnętrzach arystokratycznej rezydencji”

minister

 Projekt Organizacja stałej wystawy pt. „Pałac w Kamieńcu Ząbkowickim – historyczny spacer po wnętrzach arystokratycznej rezydencji” jest współfinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Dziedzictwo Kulturowe, priorytet: Wspieranie Działań Muzealnych.

Numer projektu: 06640/16

Numer umowy o dofinansowanie: 06640/16/FPK/NIMOZ

Beneficjent: Gminne Centrum Kultury, Złotostocka 27, 57-230 Kamieniec Ząbkowicki.

Przedmiot i cel projektu

Projekt stanowił element szerszej koncepcji budowy Interaktywnego Parku Kulturowego. Zakładał poprawę dostępności kultury i zaangażowanie w jej uczestnictwo jak najszerszej grupy osób, poprzez stworzenie nowej przestrzeni do działalności kulturalnoedukacyjnej.

Założeniem było stworzenie stałej wystawy prezentującej spojrzenie na Park Kulturowy w Kamieńcu Ząbkowickim przez pryzmat trzech oddających jego charakter zagadnień:

1) Kamieniec Ząbkowicki na dolnośląskim szlaku królewskich i arystokratycznych rezydencji,

2) życie pałacowe,

3) rekonstrukcja wnętrz.

Wystawa „Pałac w Kamieńcu Ząbkowickim–historyczny spacer po wnętrzach arystokratycznej rezydencji śladami życia jej mieszkańców” ma na celu wprowadzenie odbiorców w klimat Pałacu i postaci z nim związanych.

Projekt stanowi kontynuację zrealizowanego przez Gminne Centrum Kultury projektu wystawy poświęconej twórcom i historii, tworząc opowieść budowaną za pomocą scenograficzno multimedialnych środków wyrazu, pozwalając na osobiste przeżywanie historii związanej z obiektem.

W wyniku realizacji projektu powstała ścieżka tematyczna po wnętrzach historycznego kompleksu

pałacowoparkowego, obejmująca łącznie 7 sal ekspozycyjnych (3 uruchomione w ramach przedmiotowego projektu) tworząca spójną opowieść budowaną za pomocą scenograficznofilmowych środków wyrazu oddziaływających na emocje zwiedzającego, pozwalając mu tym samym na osobiste przeżywanie historii związanej z obiektem.

Stworzona w wyniku realizacji projektu wystawy stałej pt. „Pałac w Kamieńcu Ząbkowickim historyczny spacer po wnętrzach arystokratycznej rezydencji śladami życia jej mieszkańców” zakładała szeroki kontekst kulturowy obejmujący obok prezentacji walorów architektonicznych obiektu również sztukę oraz historię. Sale ekspozycyjne zostały zaaranżowane wokół trzech najważniejszych zagadnień związanych z Parkiem Kulturowym w Kamieńcu Ząbkowickim, stanowiących rodzaj narracyjnych centrów, wokół których rozwijane są opowieści ukazujące szerszy kontekst kulturowy obejmujący m.in. historię regionu Pałacu.

Środki finansowe, wysokość dofinansowania (zgodnie z umową o dofinansowanie):

  • Całkowita wartość Projektu: 191 500,00 PLN
  • Kwota dofinansowania pochodząca ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego: 120 000,00 PLN

Termin realizacji zgodny z umową o dofinansowanie

  • termin rozpoczęcia realizacji Projektu: 23.06.2016 r.
  • termin zakończenia realizacji Projektu: 30.11.2016 r.

bip-logo-pomn1-grad

 

szukam ksiazki pl


 stow bibliotekarzy pl
program rozwoju bibliotek
ministerstwo kultury

lubimy cztac

kultura na widoku
mak
polska cyfrowa
logo zielonegry
funenglish

Odwiedza nas 37 gości oraz 0 użytkowników.